Om Anders
Prisbelönta böcker
Kunder
Den främjande modellen:
Så ser det ut när det är som bäst

Anders Lugn utvecklar människor och företag med den främjande modellen som det viktigaste verktyget. I den främjande modellen startar man aldrig i hur det är idag och man startar aldrig i ett problem. Processen startar alltid med frågan:

1) Hur ser det ut när det är som bäst?
Den frågan diskuteras grundligt. Diskussionen avslutas först när alla i gruppen är helt säkra på att man har en tydlig gemensam bild av hur det ser ut när det är som bäst.

Därefter diskuterar vi:

2) Hur ser det ut idag?

Den diskussionen kan ofta hållas kort, eftersom dagsläget är ointressant när vi vet det önskade läget. Ibland blir det bara: Kan vi vara överens om att det är åt helvete idag? Bra!

Då lämnar vi det och går vidare:

3) Vad måste vi alltså göra?

Här börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förflytta sig från dagsläget till det önskade tillståndet.

                  
Framgångens
fem förutsättningar

Företag och organisationer som vill bli uthålligt framgångsrika behöver åstadkomma fem saker:

Anders Lugn och experterna i hans nätverk har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och företag att åstadkomma detta.

Så defineras de fem förutsättningarna >