Om Anders
Prisbelönta böcker
Kunder
Anteckningar om kommunikation
och annat liv
engelska
Onsdag den 19 februari 2014 Sluta forska, börja agera Människor som har små möjligheter att påverka på jobbet drabbas oftare av depression än andra. Samma sak om man upplever bristande medmänsklighet eller är hårt pressad.
Det visar en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Är någon överraskad?
Knappast.
Allt detta är självklarheter och väl känt sedan många, många år.
Miljon efter miljon läggs på att år efter år forska fram det vi redan vet. Det vore bättre att lägga resurserna på att lösa problemen. Exempelvis att förbättra den dåliga arbetsmiljö som vi vet leder till ohälsa.
I dag är det den psykiska arbetsmiljön som är det största problemet. Psykisk ohälsa är därför den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
Vi vet vad som måste göras för att minska den psykiska ohälsan, men vi gör det inte.
Vi behöver fråga oss varför det är så.
En sammanfattning av SBU:s rapport hittar du här.

Tisdag den 11 februari 2014 The Times They Are A-Changin' I år är det femtio år sedan Bob Dylan kom ut med The Times They Are A-Changin'.
Som i all stor poesi är texten tidlös:
Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is rapidly agin’
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’

Läs hela texten genom att klicka här.
Tidlös som sagt. Eller om man så vill Forever young.
May your heart always be joyful
May your song always be sung
May you stay forever young


Fredag den 31 januari 2014 En människa är mer
än tretton grundämnen
Kan du bevisa det? Den frågan får jag ibland när jag påstår att människan har en själ som är både allvetande och odödlig.
Nej, det kan jag inte bevisa. Det finns mycket som inte kan bevisas och som inte ens kan förstås med vårt intellekt.
Vad är till exempel en människa?
Det vi både kan förstå och bevisa är att rent kemiskt består en människa av tretton grundämnen:
Syre, kol, väte, kväve, kalcium, fosfor, kalium, klor, natrium, magnesium, svavel, järn och jod.
Är det kroppen eller de grundämnen den består av som vi sörjer när någon dör?
Självklart inte.
Det finns något mer.
Eller hur?
Att vara klok är att förstå att allt varken kan eller behöver vi bevisa eller ens fullt ut förstå.

Skrivcoach att hyra TT Kompetens utvecklar tjänsten Personlig skrivcoach. Du får personliga kommentarer på dina texter och konkreta råd om hur du kan utveckla ditt skivande.
Anders Lugn ansvarar för verksamheten. Läs mer genom att klicka här.

Onsdag den 8 januari 2014 Nu är psykisk ohälsa
främsta orsaken till sjukskrivning
Psykisk ohälsa har blivit den främsta orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Det framgår av en rad oroande rapporter den senaste tiden, bland annat en rapport från Försäkringskassan till regeringen i december.
Enligt industriländernas samarbetsorganisation OECD är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden i Sverige.
Enligt OECD är kostnaden för den svenska psykiska ohälsan 70 miljarder kronor per år.
Kostnaden i form av mänskligt lidande går inte att beräkna i kronor eller euro. Oro, stress, sömnsvårigheter, depressioner och ångest är inte bara ett problem för den drabbade personen utan också för hans eller hennes nära och kära, kollegor, arbetsgivare och samhället i stort.
Mot den bakgrunden är det märkligt att diskussionen om den svenska ohälsan är så ensidigt inriktad på att vi är för feta och att det är andra fel på våra kroppar.
Visst, vi måste äta bättre och röra oss mer. Det är viktigt.
Men det är ännu viktigare att vi ser helheten: Våra kroppar är övergödda, våra själar undernärda.

Lär dig skriva klarspråk Enligt lag ska ”språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt”. TT Kompetens har tagit fram ett seminarium som riktar sig till handläggare som vill lära sig skriva bättre. Läs mer genom att klicka här.

Tisdag den 7 januari 2014 Tränar mer, orkar mindre Norska ungdomar tränar mer, men orkar mindre. Det skriver tidningen Aftenposten i dag.
Jag vill påstå att vi ser liknande tendenser i Sverige och att det inte bara gäller ungdomar utan befolkningen generellt. Vi ränner på gym som sällan förr, men mår ändå sämre.
Vi lägger miljarder på hälsoprodukter, böcker om bantning och allehanda metoder för att bli bättre människor – och det fungerar inget vidare.
Det beror på två saker:
För det första att vi lägger tyngdpunkten på att hjälpa kroppen, när det är själen som är i störst behov av hjälp och kärlek.
För det andra att den fysiska träning som erbjuds på flertalet gym inte bara är tråkig, utan också tveksamt utformad.
Människokroppen har ungefär 600 olika muskler och har en design som kräver att samtliga dessa tränas för att vi ska må så bra som vi borde.
Det innebär att traditionell, statisk gym-träning fungerar illa. Att lyfta vikter rakt upp och ner, eller att utföra rörelser i maskiner, tränar bara en bråkdel av de muskler som behöver tränas.
Lyckligtvis börjar det växa fram alternativa metoder, som tränar HELA kroppen – och både styrka, balans och rörlighet. Ett exempel är Mooveo-metoden.

Fredag den 3 januari 2014 Rädsla förmörkar våra liv
– helt i onödan
En av det nya årets intressanta utmaningar är att skriva på temat Rädsla.
Rädsla är den mest destruktiva kraft vi upplever, eftersom den hindrar oss från att uppleva den lycka vi förtjänar. Rädsla äter energi, rädsla paralyserar oss, får oss att avstå från att göra sådant som vi skulle må bra av.
Många rädslor – rädsla för främmande människor exempelvis – leder till ilska, som leder till hat, som leder till lidande.
Listan över våra rädslor kan göras nästan hur lång som helst: Rädsla för att inte duga, rädsla för ekonomiska problem, rädsla för att chefen ska bli arg, rädsla för ensamhet, rädsla för att barnen ska skadas, rädsla för att bli utesluten…
En enda rädsla – rädslan för döden – bygger på något som faktiskt kommer att ske. Alla andra rädslor handlar om fantasier om framtiden, fantasier som i de allra flesta fall inte kommer att bli verklighet.
Ett nödvändigt steg på vägen till lycka är att göra sig fri från dessa rädslor. Att berätta om hur det kan ske känns som en viktig uppgift.

Skriv snabbt och bra
- det är enkelt att lära
Alla kan lära sig skriva snabbare, enklare och bättre.
Det är enkelt och det går snabbt att lära. Det enda konstiga är att inte fler gör det.
Mina utbildningar i egen regi kan du läsa om på den här webbplatsen.
De utbildningar jag genomför på uppdrag av nyhetsbyrån TT kan du läsa om genom att klicka här.

Måndag den 4 november 2013 Sjukfrånvaron ökar
- politikerna tiger
Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Det visar den senaste Jobbhälsobarometern från organisationen Sveriges företagshälsor.
Enkelt kan rapporten sammanfattas så här: Arbetsmarknaden är utformad för att passa medelålders eller äldre män.
• Yngre är mer sjukfrånvarande än äldre.
• Kvinnor är mer sjukfrånvarande än män och tror att deras sjukfrånvaro kommer att öka kommande år.
• I åldersgruppen 31 – 40 år uppger 41 procent av kvinnorna att de känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Motsvarande siffra för männen är 26 procent.
Uppräkningen kan fortsätta. Ladda ner rapporten genom att klicka här och läs själv.
Att sjukfrånvaron ökar är ingen nyhet. Inte heller att kvinnor drabbas hårdare än män av ohälsa som skapas av dålig arbetsmiljö och brist på jämställdhet.
Det märkliga är bristen på handling från politiskt håll.
Därifrån hörs mest en öronbedövande tystnad.

Söndag den 3 november 2013 Könskvotering
ökade lönsamheten
För tio år sedan lagstiftade Norge om könskvotering i bolagsstyrelser. Minst 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor. Lagen gäller alla statliga bolag och publika privata företag, exempelvis börsföretag.
Kritikerna varnade för att kompetensen skulle sjunka. Det visade sig snart att det snarare blev tvärt om, i varje fall om man ser till utbildningsnivån.
Nu redovisar Norges ledande affärstidning Dagens Næringsliv att dessutom ökar aktieavkastningen i takt med antalet kvinnor i styrelserna.
Förbättrad jämställdhet är alltså lönsamt.
Läs artikeln i Dagens Næringsliv genom att klicka här

Torsdag den 24 oktober 2013 Det är ingen naturlag
att äldreomsorgen nedrustas
De mycket gamla blir allt fler i Sverige. Därmed ökar behovet av äldreboenden där de mycket gamla kan få ökad trygghet och bättre omsorg.
Samtidigt minskar antalet platser i den typen av äldreboenden.
Vi hör berättelserna i stort sett varje dag. Just i dag är det i Dagens Eko som anställda i kommunerna berättar att det är pengarna som styr när platserna i äldreboendena ska fördelas, inte de gamlas behov av trygghet och livskvalitet. Läs om just det genom att klicka här
Det är ingen naturlag att det ska se ut så här. Det är ett resultat av beslut som fattats i demokratisk ordning. Det är vi som har rösträtt som valt de politiker som fattat besluten.
En majoritet av oss har röstat för en politik som innebär att privat konsumtionsutrymme är det som prioriteras högst. Tillspetsat är det viktigare att få konsumera än att satsa på en bra omsorg.
Eftersom vi lever i en demokrati kan vi ändra på det.

Söndag den 6 oktober 2013 Trettio sekunder mot onödig stress Att då och då ta en paus på trettio sekunder som används för reflektion i stillhet kan hjälpa oss att undvika onödig stress. Begrunda följande historia:
En man och en kvinna i 30-årsåldern rusar genom centrala Norrköping. De har något vilt i blicken medan de i hög fart springer mellan fotgängare, spårvagnar och bilar. De har bråttom. I händerna bär de varsin ICA-kasse och på ryggen varsin 24-växlad cykel. De sliter hårt men verkar ha bra kondition, så de klarar gatloppet, de vilda blickarna och de svettiga ansiktena till trots.
Människor vänder sig om och tittar häpet efter dem. På en bänk utanför Systembolaget sitter en sliten äldre man som ger luft åt den fråga som alla ställer sig:
– Ööööö…jösses…men varför använder ni inte cyklarna?
Mannen med cykeln på ryggen vänder sig irriterat om i språnget:
– Det fattar förstås inte en som du. Vi har inte tid fattar du väl…Vi hinner inte stanna och ta ner cyklarna…Då skulle vi inte hinna med…Vi har många viktiga saker att hinna med.
Mer blir inte sagt. De rusar vidare, nu i ökat tempo. Mannen stressad av att hinna hem för att skjutsa barnet Johnny till hockeyträningen och kvinnan stressad av att hinna skjutsa barnet Jenny till ridningen. Sedan måste båda hinna med gymmet också. Och föräldramötet. Och hinna förverkliga sig själva och ha egen tid.
Självklart har de inte tid att stanna upp och ta ner cyklarna.

Ny föreläsning Nån-annan-ism på jobbet
farligare än virus och baciller
Sjukfrånvaron ökar och kostnaderna för ohälsa på arbetet skjuter i höjden. Lyckligtvis finns det väl dokumenterad kunskap om hur man ersätter sjukfrånvaro med frisknärvaro. På köpet får man ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.
Men det kräver att var och en i organisationen tar ett stort personligt ansvar.
– Chefer och medarbetare som tycker att någon annan ska ta ansvaret är en större hälsorisk än både virus och baciller, säger föreläsaren Anders Lugn.
På programmet bland annat:
• Därför är människor friska.
• Motivation viktigare än resurser.
• Från tio procent sjukfrånvaro till två – ett praktikfall.
• Känsla av sammanhang, en vaccination mot ohälsa.
• Människan som biologiskt system.
Föreläsare är Anders Lugn, journalist, ledarutvecklare och författare till fyra böcker om ledarskap, kommunikation och sambandet hälsa-effektivitet-lönsamhet.

Måndag den 9 september 2013 Lär dig lyssna –
då kommunicerar du bättre
De senaste åren har mängden information som sköljer över oss ökat lavinartat. De som behöver kommunicera går på kurser för att lära sig skriva och prata effektivare och smartare för att nå fram.
Det är bra.
Ändå blir det allt vanligare att vi ser varandra, vi hör varandra – och vi missförstår varandra.
Problemet, som jag ser det, är att vi blivit så koncentrerade på att skicka iväg våra budskap på ett smart sätt att vi lyssnar för dåligt till dem vi pratar med.
Därför kompletterar jag nu mina utbildningar i kommunikation med moduler där vi tränar oss i att lyssna bättre, ”Aktivt lyssnande”.

Tisdag den 3 september 2013 Ät inte naturligt I den eviga debatten om bantning och våra matvanor sägs det ibland att lösningen är att äta naturligt.
Bland de ämnen som finns naturligt i vår miljö märks arsenik, kadmium, cesium, och kvicksilver. Att äta sådant är ingen bra idé.
Det finns bättre strategier än att äta naturligt.
Ett bra råd till oss som är för stora är: ”Halvera portionens storlek, fördubbla dess kvalitet”.
Ett bra råd till alla är: ”Var snäll mot dig själv. Ät det som du vet är bra för dig”.
Svårare än så behöver det inte vara.

Måndag den 19 augusti 2013 Viktigt att förstå krisens faser Förbereder ett seminarium om krishantering. Det är viktigt att förstå krisens faser på individnivå hos de direkt drabbade, exempelvis i ett företag som måste säga upp medarbetare.
Reaktionen följer nästan alltid samma mönster med ordningsföljden:
Chock
Reaktion
Bearbetning
Nyorientering.
Under chockfasen är man mer eller mindre paralyserad och inte nåbar.
Reaktionsfasen genomlider människor på olika sätt, inte sällan i aggressivitet eller bitterhet.
Sedan är man mogen att börja bearbeta och så småningom dra slutsatser. Därefter blir nyorientering möjligt, man ser nya vägar framåt.

Fredag den 2 augusti 2013 Nordiska terrorister har blåa ögon Många försöker skrämma oss med prat om muslimsk terrorism. Faktum kvarstår dock: De som bäst lyckats med terroristens uppsåt att sprida död och skräck här uppe i Norden, de ha blåa ögon.
De heter inte Hassan eller Muhammed, utan Peter eller Anders.
Jag vet inte om seriemördaren i Malmö, Peter Mangs, och norska terroristen Anders Breivik kallar sig kristna, men de är i varje fall knappast muslimer.
Terrorism handlar inte om religion, utan om fundamentalism, hänsynslöshet och total avsaknad av respekt för andras liv, tro och åsikter.
I Europa är terroristerna ofta kristna, i Irak ofta muslimer, i Israel ofta judar, i Norkorea vet jag inte vilken religion de åberopar men jag tror inte de är varken kristna, muslimer eller judar. Bara fega kräk.

Torsdag den 1 augusti 2013 Du väljer dina tolkningar
Rasister är det synd om
Jag skrev ett anti-rasistiskt inlägg på denna min hemsida och dagen efter punkterade någon min bils högra framdäck med en skruvmejsel.
Kanske vanlig skadegörelse, kanske skadegörelse inspirerad av mitt skrivande. Inte vet jag, och det spelar heller ingen större roll. Däremot aktualiserar händelsen det faktum att vi alla bestämmer hur vi väljer att tolka saker och ting - och vilka slutsatser vi väljer att dra.
Exempel:
Om det var vanlig skadegörelse, så väljer jag att vara glad över att jag inte fått någon idiot på halsen. Var skadegörelsen inspirerad av mitt skrivande, så väljer jag att vara glad över att många läser det jag skriver och att det väcker starka känslor.
Jag väljer att vara glad hur det än är. Det är mitt val.
Jag har också valt att inte vara arg på människor som är rasister. Det är min erfarenhet att rasism och främlingsfientlighet bottnar i rädsla. Och rädda människor väljer jag att tycka synd om.
Alltså: Rasister är det synd om.

Söndag den 26 maj 2013 Som man sår får man skörda En av livets mest basala sanningar är att som man sår får man skörda.
Några exempel på vad vi skördat den senaste tiden:
• Arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom (Arbetsmiljöverket 21/5).
• De ekonomiska klyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat industriland (SvD 15/5).
• Aldrig tidigare har medelålders svenskar haft så lite sex som nu. Hinner inte, orkar inte… (Aftonbladet/United Minds 24/5).
• Psykisk ohälsa kostar Sverige 70 miljarder kronor per år (SvD 5/5).
• Upplopp och vandalisering.
Det borde räcka som exempel för att visa att det är något fundamentalt fel i det vi sått, något är fundamentalt fel i vårt sätt att utveckla vårt samhälle.
Grunden för ett lyckligt samhälle är lyckliga människor. Lyckliga människor är friskare än olyckliga människor. Lyckliga människor har ofta sex och bränner aldrig bilar.
Lycka skapas inte med sänkta skatter, ökade klyftor och att man fritt får välja vilket elbolag man ska ha problem med.

Onsdag den 1 maj 2013 Du behöver inte börja träna Som välfödd välfärdsmänniska är det lätt hänt att tänka tanken ”Jag borde börja träna”. Den tanken leder fel, eftersom den utgår från att man inte tränar i nuläget.
Att träna är att använda sina muskler och det gör vi nästan alltid, till och med i sömnen. De enda gånger vi inte tränar är när vi är medvetslösa.
Till och med en SMS-zombie som står absolut stilla vid en busshållplats och glor på en mobiltelefon tränar. Personen står upp och tränar därmed i varje fall sina benmuskler.
Tränar gör vi alltså, nästan hur vi än beter oss.
Problemet är att många av oss tränar för lite och framför allt på fel sätt. Människokroppen har ungefär 600 olika muskler och har en design som kräver att samtliga dessa tränas för att vi ska må så toppen som vi borde.
Det innebär att traditionell, statisk gym-träning fungerar illa. Att lyfta vikter rakt upp och ner, eller att utföra rörelser i maskiner, tränar bara en bråkdel av de 600 musklerna.
Lyckligtvis börjar det växa fram alternativa metoder, som tränar HELA kroppen – och både styrka, balans och rörlighet. Ett exempel är Mooveo-metoden, som du kan läsa om här

Fredag den 19 april 2013 Egokapitalismen
vår motorväg mot bergväggen
Egokapitalismen är i dag vår dominerande ideologi.
Dess huvudprincip är att den egna lyckan alltid går före andras, och att den säkraste vägen till lycka är pengar och det pengar kan köpa.
Egokapitalismens mest påtagliga konsekvenser är:
1) Överutnyttjande av naturresurser, vilket ger oss en global miljökris.
2) Överutnyttjande av ekonomiska resurser – ett shoppande på krediter utan täckning – vilket ger oss en global ekonomisk kris.
3) En brist på andlighet som ger oss en andnöd som kan kväva oss.
Den viktigaste politiska uppgiften idag borde vara att hitta hållbara alternativ till Egokapitalismen, en motorväg som i bästa fall leder oss ner i diket, i värsta fall in i bergväggen.
Ännu har ingen, så vitt jag känner till, tagit på sig den uppgiften.

Måndag den 15 april 2013 Motivation kräver kommunikation Den som inte känner sig delaktig i en verksamhet blir aldrig motiverad.
Den som däremot känner sig delaktig kan sällan undvika att bli motiverad.
Delaktighet är en subjektiv känsla. Man känner att man är en del av någonting. Man är med och skapar ett resultat som är större än det man kan åstdkomma på egen hand.
Delaktighet kräver fungerande kommunikation.
Jag behöver kunna diskutera med kollegor och ledare, jag måste få återkoppling på mina prestationer, jag behöver få veta att jag är sedd, hörd och behövd.

Fredag den 29 mars 2013 Sveket mot tolkarna
gör ett smutsigt krig
ännu smutsigare
Sveriges krig i Afganistan går mot sitt slut. Kriget är amerikanskt. Högsta befälhavare för de svenska styrkorna har varit och är en amerikansk general. För USA har landet mycket stor militär betydelse eftersom det gränsar till bland andra Iran, Pakistan och Kina.
Det är viktigt att behålla Afghanistan som bas för pågående och möjligen framtida lönnmördarverksamhet med hjälp av drönare.
Efter sig lämnar svenskarna inte bara ett förstört land, utan också ett antal afghanska tolkar, som varit en av förutsättningarna för svenskarnas verksamhet. Det är en del av de flesta krigs fruktansvärda logik att de som samarbetat med ockupationsmakten straffas hårt, ofta med döden.
Att Sverige inte erbjuder tolkarna asyl gör en smutsig krigsinsats ännu smutsigare.

Söndag den 24 mars 2013 Smart telefon
gör ingen människa smartare
Den som reser med kollektivtrafiken ser i dag fler människor som tittar på en telefon än människor som tittar på en annan människa.
Aldrig tidigare har svenska folket haft tillgång till så mycket kunskap som nu.
Aldrig tidigare har svenska folket varit så belånat som nu.
Aldrig tidigare har jag hört så många svenskar sucka över hur korkade de är i Cypern, Grekland, Italien och Spanien där de byggt sitt välstånd på lånade pengar som inte ens finns när korten synas.
Begreppet ”smart telefon” syftar på att telefonen är smart, inte på att vi som använder den blir smartare.

Onsdag den 20 mars 2013 Granska din svenska självbild:
”Borde inte vi kunna bättre?”
Vi lever i ett av världens bästa länder, Sverige.
Vår självbild är positiv och så ska den vara. Vi har anledning att vara stolta.
Men ibland behöver också vi titta oss i spegeln, granska vår självbild och ställa den jobbiga frågan: ”Borde inte vi som är så bra kunna bättre?”
I går släppte Barnombudsmannen en rapport som visar att i Sverige placeras svenska barn i isoleringsceller på ett sätt som är förbjudet i de flesta västerländska demokratier.
Redan tidigare visste vi att människor med fel färg på ögonen och fel färg på skinnet jagas i Sverige som de jagas i diktaturstater.
Redan tidigare visste vi att rasister valts in i parlamentet i Sverige på 2000-talet, precis som de valdes in i parlamentet i Tyskland på 1900-talet.
Vi behöver granska vår självbild och fråga: ”Borde inte vi kunna bättre?”
Jo, vi kan bättre.
Mycket bättre.
PS
Ladda ner Barnombudsmannens rapport genom att klicka här.

Måndag den 11 mars 2013 ”Lägsta pris vinner”
göder vår kollektiva livslögn
Ordet ”livslögn” uppfanns av dramatikern Henrik Ibsen 1884.
Nationalencykopedins ordbok definierar livslögn som en felaktig föreställning som någon bygger sitt liv på.
Att ta itu med personliga livslögner är en intressant och nyttig övning (jodå, jag håller på med mina), men det finns också kollektiva som är lika viktiga att kritiskt granska.
En svensk kollektiv livslögn är att vi av egen kraft minnsan byggt upp ett tryggt och stabilt välfärdssamhälle.
Det finns ett antal problem med den föreställningen, varav några är att vår materiella välfärd:
1) Bygger på billig fossil energi som a) är importerad, b) skitar ner miljön, c) förr eller senare tar slut.
2) Bygger på lånade pengar.
3) Bygger i ökande utsträckning på att vi lånar pengar som inte ens finns (be banken att få se pengarna nästa gång du lånar till en bostad).
4) Förutsätter ständigt lägre priser. Principen ”lägsta pris vinner” leder till a) att vi inte längre vet vad som finns i maten, b) ökat djurplågeri i livsmedelsproduktionen c) hänsynslöst utnyttjande av billig arbetskraft, d) farligare arbetsmiljöer, e) försämringar i vård och omsorg.
Vi borde bygga ett hållbart samhälle, inte fortsätta lappa på ett korthus.

Torsdag den 7 mars 2013 Ny hälsoundersökning:
Unga sjukare än gubbar 55+
Unga sjukanmäler sig i större utsträckning än äldre. Det framgår av den senaste Jobbhälsobarometern från organisationen Sveriges företagshälsor.
De unga ser i mindre utsträckning fram emot att gå till jobbet och upplever oftare än äldre att deras åsikter inte respekteras.
Sedan tidigare vet vi att kvinnor är mer sjukfrånvarande än män.
Högsta närvaron på jobbet har gubbar 55+.
Detta beror INTE på att kvinnor är biologiskt vekare eller att ungdomar är latare. Förklaringen är att arbetslivet fortfarande är anpassat för gubbar 55+. Jag tillhör själv den gruppen, så jag tror mig veta.
Läs Jobbhälsobarometern genom att klicka här. )

Tisdag den 5 mars 2013 Finns: Psykisk ohälsa à 70 miljarder
Saknas: Politisk vilja att skapa hälsa
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Det skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) i Svenska Dagbladet och hänvisar till en kommande rapport från OECD.
Kostnaden för den psykiska ohälsan beräknas till 70 miljarder per år.
(Läs ministerns artikel genom att klicka här. )
Redan 70 miljarder är en astronomisk summa. Om man lägger till de ännu högre kostnaderna för vår fysiska ohälsa, så är det alldeles uppenbart att vi i Sverige ägnar oss åt ett slöseri av sällan skådade mått.
I pengar handlar det om hundratals miljarder, men förlusterna i form av försämrad livskvalitet för hundratusentals människor är ett ännu värre slöseri.
Det finns i dag solid kunskap om vad som behöver göras för att dramatiskt förbättra både den psykiska och den fysiska hälsan. Det som saknas är den politiska viljan och det mod som krävs för att göra det som behöver göras.
Läs mer om hälsofrämjande arbete i min och Birger Rexeds bok Lönsam Hälsosam Lyckosam.

Tisdag den 19 februari 2013 Du blir vad du tänker ”Var uppmärksam på dina tankar; de blir ord. Var uppmärksam på dina ord; de blir handlingar. Var uppmärksam på dina handlingar; de blir vanor. Var uppmärksam på dina vanor; de blir din karaktär. Var uppmärksam på din karaktär; den blir ditt öde.”
Det påstås att den kinesiske filosofen Laozi sa det redan på 600-talet före Kristus. Sant eller inte, tankens kraft är enorm.
Du blir det du tänker.
Du kan välja hur du tänker, exempelvis om dig själv och andra.
Den du tänker på som petig, kan du lika väl tänka på så noggrann. En lättlurad kan lika väl vara tillitsfull, en överkänslig kan vara lyhörd, en bråkig kan vara livlig, en tanklös kan istället betraktas som spontan och en dumdristig modig.
Du väljer.

Lördag den 16 februari 2013 Så får du motiverade medarbetare Motivation är den viktigaste positiva drivkraften, både för oss som individer och när vi är i grupp, exempelvis på en arbetsplats.
Knäckfrågan är hur man får motiverade medarbetare.
Svaret är enkelt: Du frågar medarbetarna och litar på deras svar.
Gör så här:
1) Samla en grupp och låt var och en reflektera under tystnad i fem minuter på frågan ”Vad är det som gör just mig motiverad och engagerad i min yrkesroll?”
2) Samla ihop svaren på en whiteboard. Det är viktigt att alla svar kommer med.
3) Diskutera det som står på tavlan och försök hitta ett mönster. Vad är det som gör oss på den här arbetsplatsen motiverade?
Jag har lett många processer av detta slag och mönstret går alltid att hitta. Ofta ingår punkterna:
• Vi vill ha en öppen och kreativ miljö.
• Vi vill känna oss sedda, hörda och behövda.
Då är det bara att gå vidare till den sista och avgörande punkten:
4) Vad måste var och en av oss göra nu för att få en öppen och kreativ miljö där alla känner sig sedda, hörda och behövda.

Lördag den 9 februari 2013 Kommunikatörens
uppdrag:
Skapa sammanhang
I takt med att världen blir allt mer komplicerad och förändringstakten ökar, finns ett ökat behov av att skapa sammanhang. Det gäller inte minst i det arbetsliv som blir allt mer krävande.
Jag syftar inte på begripliggörande i betydelsen byta ut svåra ord mot lätta ord, utan om att förklara orsaker, hur saker och ting hänger ihop, att få var och en att se sin roll i ett sammanhang.
Detta är ett av kommunikatörens huvuduppdrag: Att hjälpa ledarna göra sammanhangen tydliga. Att säkerställa att frågan ”Varför?” ställs och besvaras.
Först när människor förstår – inte bara fakta, utan också sammanhangen – först då kan de ta ansvar och bidra fullt ut.

Tisdag den 5 februari 2013 Kvinnor
inte som män
- som tur är
Kvinnor är inte som män.
De startar sällan krig, begår sällan våldsbrott, är mer sällan rattfulla än män, orsakar väsentlig färre trafikolyckor, är inte lika ofta som män inblandade i fyllebråk, ej heller i misshandel av närstående.
De försörjer sig inte lika ofta som män på smuggling av knark eller vapen eller slavar, ej heller genom att råna banker eller åldringar.
Studerar man modern krigföring är det bara att konstatera att kvinnor är klart underrepresenterade när det gäller att placera ut bilbomber eller ordna massakrer på andra sätt.

Fredag den 1 februari 2013 Bland flyktingarna
hittar vi de verkliga hjältarna
När en flock djur får slut på mat i sitt revir, då flyttar de. Samma sak om de möter något annat hot de inte kan bemästra, till exempel en flock starkare rovdjur.
Så har det varit sedan djuren kom till. Det är en instinkt som i grunden handlar om att skydda sin avkomma.
Människan är ett djur och fungerar på samma sätt, i varje läge vill hon skydda sina barn. Så länge människan funnits har hon vandrat över klotet – i jakt på bättre förutsättningar, eller i flykt undan fara.
De flesta av världens flyktingar tas om hand i länder vi brukar kalla fattiga.
En mycket, mycket liten del av flyktingarna kommer till oss i den övergödda delen av världen. De borde bemötas med stor respekt. I deras led finns de verkliga hjältarna, de som är beredda att riskera och offra allt för att ge sina barn en bättre framtid.

Fredag den 25 januari 2013 Nu kostar
sjukskrivningarna
mer än Polisen
Tjänstemannafacket Unionen varnar för att allt fler blir sjuka av mycket övertid och stress. Samtidigt varnar Försäkringskassan för att kostnaderna för sjukskrivningarna ökar. Notan landar på över 21 miljarder i år, vilket är mer än vad hela polisväsendet kostar.
Utvecklingen är en naturlig konsekvens av hur både arbetsgivare och fackliga organisationer agerar.
Erfarenhet och vetenskaplig forskning har givit oss mycket solid kunskap om vad som krävs för att vi ska vara effektiva och samtidigt friska på jobbet.
Den kunskapen ignoreras av både arbetsgivare och fack. Kanske för att effektivitet med bibehållen hälsa kräver ett större personligt ansvarstagande av både ledare och medarbetare, vilket somliga tycker är jobbigt.
Läs gärna mer i min och Birger Rexeds bok Lönsam Hälsosam Lyckosam.

Tisdag den 15 januari 2013 French hot dog, bratwurst
och andra svenska klassiker
En av de främlingsfientligas utmaningar är att bestämma vem som egentligen är svensk och därmed har rätt att njuta av våra skyhöga skatter, usla väder och nedmonterade välfärd.
Kanske kan de få ledning av den nyöppnade serveringen på Stockholms Centralstation, ”Svenska klassiker”.
På menyn står de svenska klassikerna french hot dog, kebab i pitabröd, ungrare, bratwurst, cajunburgare, mexicanaburgare, kabanoss, hamburgare och det mest äksvenska av allt, chorizo, en riktigt arisk vurre som bäst avnjuts med Dijon Moutarde och Heinz Chili Sauce.

Lördag den 12 januari 2013 Riktning slår kraft
Kultur slår strategi
I veckan ska jag hålla en föreläsning där jag sammanfattar fyrtio års personlig erfarenhet av det som många kallar ”förändringsarbete”.
Själv pratar jag aldrig om ”förändring”, utan väljer att betrakta det som ”förbättring”.
Hur som helst blir sammanfattningen denna, maximalt nedkokad:
Det enda riktigt svåra är att inse att det är så enkelt:
- Riktning är viktigare än kraft
- Motivation är viktigare än resurser
- Kultur är viktigare än strategi

E-posta gärna synpunkter till anders@baralugn.se
Specialitet: Ledarutveckling, medieträning och kommunikation
Anders Lugns specialitet är ledarutveckling, medieträning och kommunikation. Han gör punktinsatser och driver långsiktiga förändringsprojekt. Han håller enstaka inspirationsföreläsningar och går in på chef-att-hyra-basis. Han fungerar som mentor och som bollplank.
Här några axplock ur hans cv:

Ledde uppbyggnaden av Sveriges ledande kommunikationsbyrå, Journalistgruppen.

Inhyrd som ledare av bland andra Ericsson, Telia och
Cell Network.

Har skrivit fyra böcker - om ledarskap, kommunikation
och sambandet hälsa-effektivitet-lönsamhet.

Pressofficer inom den internationella FN-styrkan i Libanon.

Lärare och studierektor vid Journalisthögskolan i Stockholm.

Journalistisk erfarenhet från bland annat Dagens Nyheter, Tidningarnas Telegrambyrå och Sveriges Television.

Stor internationell erfarenhet genom uppdrag i Asien, Afrika, Nordamerika och Mellanöstern.