Om Anders
Prisbelönta böcker
Kunder

Anders böcker om kommunikation,
hälsa och ledarskap

Anders Lugn har så här långt skrivit fyra böcker - om ledarskap, kommunikation och om sambandet hälsa-effektivitet-lönsamhet.

Att förändra världen är en populärvetenskaplig beskrivning av den svindlande snabba utvecklingen inom tele- och datakommunikation. Berättelsen börjar en tidig höstdag 1867 då den unge Lars Magnus Ericsson till fots lämnar hemmet i Värmland, går till Kristinehamn för att ta tåget till Stockholm och några år senare grunda företaget som fortfarande bär hans namn, Ericsson. Boken slutar i våra dagar och med en diskussion om vad det är som gör att ett svenskt företag kan erövra och behålla ett globalt ledarskap i mer än ett hundra år. Boken är skriven tillsammans med journalisten Svenolof Karlsson. Boken har även publicerats på engelska, Changing the World.

Långtidsfrisk – så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet vänder på begreppen och lär ut en mer effektiv metod att främja hälsa och effektivitet i arbetslivet. Istället för att bekämpa sjukdom ligger fokus på att främja hälsa, inte minst genom att ge människor ett större inflytande över sitt arbete. Målet är inte att minska sjukfrånvaron, utan att öka frisknärvaron. Bokens utgångspunkt är det framgångsrika förändringsarbetet inom

                     

Stora Ensos pappersbruk i Fors i Dalarna. När projektet startade hade företaget usel lönsamhet och hög sjukfrånvaro. Några år senare utnämndes det till Sveriges friskaste företag och var en av de lönsammaste delarna av koncernen. Boken är skriven tillsammans med företagsläkarna Johnny Johnsson och Birger Rexed.

Lönsam Hälsosam Lyckosam ger fler exempel på hur ett främjande arbetssätt skapar hälsa och effektivitet i arbetslivet. Medarbetare som får goda förutsättningar gör ett bra jobb och det skapar lönsamhet. Svårare än så är det inte. Boken är skriven tillsammans med företagsläkaren Birger Rexed.

Hjältarna på Telefonplan beskriver det genomgripande förbättringsarbetet inom Ericssons division Multi-Service Networks med 24 000 anställda. Vid projektets start gjorde divisionen miljardförlust, tre år senare var lönsamheten utmärkt. De viktigaste verktygen var radikala förändringar inom områdena ledarskap och kommunikation. Boken är skriven tillsammans med kommunikationschefen Ulf Hall.

Alla böcker utom Hjältarna på Telefonplan kan beställas på nätet. Länk till Bokus finns på denna sida. Hjältarna på Telefonplan är slutsåld med enstaka exemplar kan beställas från Anders Lugn för 100 kronor plus portokostnad per exemplar.

  links             Länk till beställning Länk till beställning