Om Anders
Prisbelönta böcker
Kunder
Några seminarier och föreläsningar
På det här uppslaget finns exempel på områden där jag har kunskap och erfarenhet. Uppläggen varierar beroende på behov, vilka problem som ska hanteras och vilka möjligheter som ska tas tillvara.
Ring mig så pratar vi om vad ni behöver och hur jag kan hjälpa till, 073 – 99 60 577.

Gör det begripligt
Det hjälper inte att man har världens bästa mål och strategier om man inte kan få andra att begripa dem. Så här gör du.

Skriv begripligt - Pang på rödbetan
Det journalistiska sättet att göra sig förstådd och sprida kunskap är makalöst effektivt. Kort, koncist, rakt på sak. Det är lätt och roligt att lära, och i högsta grad användbart utanför det journalistiska yrkesområdet.

Begrip media så att media begriper dig
Lär dig hur nyhetsvärdering fungerar och hur journalister tänker. Då kan du få den publicitet som du förtjänar. Läs mer om Samspel med massmedia

Långtidsfrisk
Det finns väl beprövad kunskap om hur man ökar frisknärvaron och minskar sjukfrånvaron. Så här ska ni göra.

                  

Ledarskap är kommunikation
Det mesta som ledaren behöver göra kräver kommunikativ kompetens – ledaren måste förklara, peka ut riktningen, räta ut allas frågetecken, förklara bakgrunden. Så blir du en bättre kommunikatör.

Arbeta främjande
Att vara främjande innebär att man söker det bästa i varje situation – i arbetslivet och resten av livet – utan att rygga för att det också finns problem.

Främjande ledarskap, ledande medarbetarskap
För att åstadkomma uthållig framgång behövs ett främjande ledarskap och ett ledande medarbetarskap.

Främjande kommunikation
Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska nå mål som innefattar uthållig framgång. Så utvecklar du funktionen kommunikation så att den på bästa sätt främjar att organisationen når sina mål.
.