böcker

"Dina och mina val i mataffären är en ödesfråga för miljön"

Jord hopp och Kärlek Per Anders Lugns bokomslag

Här kan du köpa ditt ex av Jord Hopp och Kärlek

Per Anders Lugn om Jord, Hopp och Kärlek

– Vi konsumenter kan hjälpa lantbruket och livsmedelshandeln att bli en del av lösningen istället för att som nu vara en del av problemet.
Det säger Per Anders Lugn om hans och Jeanette Anderssons nya bok ”Jord, hopp och kärlek”.
Under sin utveckling har människan gått från att leva av vad naturen ger, till att ta mer av naturen än vad den tål. Resultatet är skadade ekosystem och att mänskligheten står inför stora och farliga utmaningar.
– Pandemin har blivit en väckarklocka för många, säger Per Anders Lugn. Den har skapat en medvetenhet om vår sårbarhet. Det öppnar för förändring.
I evigheter har det pratats om vikten av robusta matsystem, med korta avstånd mellan de som skapar maten och de som äter den. Där man odlar grödor och föder upp djur på ett sätt som är bra för både naturen, djuren och människorna.
Utvecklingen har gått åt motsatt håll. Mot djurfabriker, monokulturer, jordförstöring och enormt långa transporter.
– Men i detta mörker går det nu att skönja en början på någonting bättre, säger Per Anders Lugn.
I boken träffar du ett antal lantbrukare som inte påstår sig lösa alla världens problem, men som visar att det finns en bättre väg att vandra.
De har sagt nej till att låta sina ekosystem vara beroende av importerade resurser. De byter ut dieseln mot djurens egen kraft. Konstgödseln mot djurgödsel och klok växtföljd. Maskinerna ersätts av människor. De bygger samhörighet och relation med sina grannar. De vill inget annat än att skapa mat ur friska ekosystem, i balans med det naturen kräver och naturen ger.
– I grunden handlar det om att ta nästa naturliga steg i miljöarbetet, säger Per Anders Lugn. Ekologiskt och KRAV–märkt är det första steget där det handlar om att skydda ekosystemet. Boken handlar om nästa steg, det regenerativa matjordsbyggande jordbruket, som reparerar ekosystem.
– Det som behövs nu är att du och jag kräver att våra mataffärer tar hem varor från det regenerativa jordbruket. Dina och mina val är en ödesfråga för miljön.hjälpa

Tidigare böcker

Under sitt tidigare tilltalsnamn Anders har Per Anders Lugn givit ut fyra böcker: ”Att förändra världen. En berättelse om Lars Magnus Eriksson och hans efterföljare” (2009), ”Lönsam Hälsosam Lyckosam” (2009), ”Långtidsfrisk” (2003) och ”Hjältarna på Telefonplan” (2002)

ledarskap

Lönsam hälsosam lyckosam : främjande ledarskap och medarbetarskap

av Anders Lugn, Birger Rexed

lönsam hälsosam lyckosam
ledarskap

Långtidsfrisk : så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet

av Birger Rexed, Anders Lugn, Johnny Johansson

ledarskap

Att förändra världen : en berättelse om Lars Magnus Ericsson och hans efterföljare

av Svenolof Karlsson, Anders Lugn

Att förändra världen
ekonomi

Hjältarna på Telefonplan: lär dig kommunicera, tjäna miljarder

av Anders Lugn

hjaltarna-pa-telefonplan